Wat mag je verwachten?

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Basten Assurantien & Makelaardij.

Klachten over onze dienstverlening

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de afhandeling van een schade, over onze werkwijze of over onjuiste informatie.

We horen graag van u als u een klacht heeft. We kunnen dan het probleem oplossen en onze dienstverlening voor u én voor onze andere klanten verbeteren.

Oplossen van uw klacht
Alle klachten over de dienstverlening van Basten Assurantien & Makelaardij worden in behandeling genomen door de directie. Heeft u een klacht? U kunt uw klacht schriftelijk richten aan de directie. Adresgegevens vindt u op de contactpagina. Wij vragen u om de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk te omschrijven en – indien van toepassing – aan te vullen met bewijzen. Wij nemen vervolgens uw klacht in behandeling. Ook nemen we contact met u op om tot een oplossing te komen. Negen van de tien keer komen we er zo uit.

Komen we er samen niet uit?
Dat vinden we heel vervelend. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat we het echt niet eens zijn. In dat geval verwijzen we u door naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid). Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Belangrijke informatie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG ‘s-Gravenhage

Telefoon: 0900 355 22 48, e-mail: info@kifid.nl

Het meldingsnummer Kifid van Basten Assurantiën & Makelaardij is: 300.005141