Verzekeringen

Wij zijn Basten Assurantien & Makelaardij en wij zijn het leukste verzekerings & makelaardij kantoor van Ooij!

Al sinds 1980 geven wij financieel advies aan particuliere en zakelijke klanten. Financiële dienstverlening is mensenwerk. Wij nemen daarom graag de tijd voor u en wij maken werk van een goed advies. Dat begint bij een gesprek om uw persoonlijke situatie te inventariseren. Op basis hiervan wordt uitgebreid onderzocht wat voor u de best passende oplossing is. Dit vereist veel vakkennis, ervaring en up-to-date kennis van de markt. Wij kunnen u garanderen dat wij aan deze vereisten voldoen. Wij zitten regelmatig in de studieboeken om u van een goed advies te kunnen voorzien.

De meeste van onze klanten wonen in MUG, regio Nijmegen, regio Wijchen en regio Elst. In deze regio’s zijn we onafhankelijke tussenpersoon. Onafhankelijk betekent dat we volledig vrij en naar eigen professioneel inzicht kunnen handelen: we hebben geen verplichtingen aan verzekeraars en banken.

Wat mag je verwachten?

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In onze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: Basten  Assurantien & Makelaardij.

Klachten over onze dienstverlening

Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de afhandeling van een schade, over onze werkwijze of over onjuiste informatie.

We horen graag van u als u een klacht heeft. We kunnen dan het probleem oplossen en onze dienstverlening voor u én voor onze andere klanten verbeteren.

Oplossen van uw klacht
Alle klachten over de dienstverlening van Basten Assurantien & Makelaardij worden in behandeling genomen door de directie. Heeft u een klacht? U kunt uw klacht schriftelijk richten aan de directie. Adresgegevens vindt u op de contactpagina. Wij vragen u om de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk te omschrijven en – indien van toepassing – aan te vullen met bewijzen. Wij nemen vervolgens uw klacht in behandeling. Ook nemen we contact met u op om tot een oplossing te komen. Negen van de tien keer komen we er zo uit.

Komen we er samen niet uit?
Dat vinden we heel vervelend. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat we het echt niet eens zijn. In dat geval verwijzen we u door naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid). Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Belangrijke informatie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG ‘s-Gravenhage

Telefoon: 0900 355 22 48, e-mail: info@kifid.nl

Het meldingsnummer Kifid van Basten Assurantiën & Makelaardij is: 300.005141