Levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van iemand of met de verzorging van zijn of haar uitvaart.

Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of juist bij in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Een levensverzekering kan ook een mengvorm zijn van beide. Er wordt dan zowel uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder overlijden.

Onder levensverzekeringen vallen:

  • Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Spaarverzekeringen (Traditioneel of beleggen)
  • Gemengde verzekeringen (Dit is een combinatie van overlijdensrisico en een spaarverzekering)
  • Uitvaart
  • Lijfrenteverzekering

Om een juiste keuze te maken adviseren wij u een afspraak te maken voor een helder advies. Er zijn vele vormen van verzekeren en het is niet eenvoudig om het juiste product te kiezen. Overigens kan de uitkomst van een goed advies ook zijn dat u juist geen product moet afsluiten of dat u een product moet beëindigen of vervangen.

Afspraak maken